ارسال طرح برای چاپ

طرحی که با نرم افزارهای گرافیکی ایجاد کرده اید برای چاپ ارسال کنید . برای اینکار کافیست طرح خود را آپلود نمائید . طرح ارسالی شما مطابق با نوع سفارش با بهترین کیفیت چاپ و برای شما ارسال خواهد شد .


1 انتخاب فایل برای چاپ


طرح های ارسالی شما قبل از چاپ توسط کارشناس چاپ بررسی و پس از تایید برای چاپ اقدام خواهد شد .
روی طرح
کلیک کنید
پشت طرح
کلیک کنید


2 انتخاب جنس کاغذ و تعداد سفارش

تیراژ:
جنس:


پشتیبانی : 021-55420628
info@OnChap.com