لیست قیمت چاپ

 

لیست قیمت (بدلیل نوسانات شدید قیمت ، در انتهای مراحل ثبت سفارش قیمت نهایی به شما اعلام میگردد )

فانتزی----500 ( چاپ افست )1000 عدد فوری (افست)1000 عدد ( چاپ افست)
ابعاد           -----          قیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویل
     سلفون مات 9x6 ---- --- --- 75000 2 روز کاری 70000 8 روز کاری
سلفون مات مخملی  9x6 --- --- --- --- --- 108000 12 روز کاری
  سلفون براق 9x6 --- 45000 یک روز کاری 75000 2 روز کاری 70000 8 روز کاری
لمینت  مات  9x6 --- --- سه زوزکاری 275000 2 روز کاری 2600 8 روز کاری
لمینت مات برجسته 9x6 --- --- --- 112000 3 روز کاری 125000 8 روز کاری
  لمینت براق 9x6 ---- --- سه روز کاری 180000 2 روز کاری 170000 8 روز کاری
آهنربایی 9x6 --- --- --- --- --- 500000 12 روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت برجسته طلاکوب 5.9x 5.6 --- --- --- --- --- --- ---
طلاکارت لمینت براق 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
سلفون مات  دو رو دورگرد موضعی 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت براق طرح موج 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت مات طرح موج 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
طلا کارت لمینت مات  9x6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت برجسته مخملی --- --- --- --- --- --- --- ---
لمینت براق مربع  5.5x 5.5 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت براق ویزیتی --- --- --- --- --- --- --- ---
لمینت مات ویزیتی --- --- --- --- --- --- --- ---
لمینت مات مربع 5.5x 5.5 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت برجسته کوچک 5.9x 5.6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت برجسته ویزیتی 4.8x 8.4 --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
60×90 میلیمتر500 عدد ( چاپ افست خشک )1000 عدد ( چاپ افست خشک )
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
کارت ویزیت پی.وی.سی 300 میکرون 210000 7 روز کاری 420000 7 روز کاری
کارت ویزیت پی.وی.سی 500 میکرون 240000 5 روز کاری 350000 6 روز کاری
کارت ویزیت پی.وی.سی 760 میکرون 506000 7 روز کاری 800000 7 روز کاری
کارت ویزیت پی.وی.سی 760 میکرون متالیک  680000 15 روز کاری 1360000 15 روز کاری
--- --- --- --- ---
48×85 میلیمتر100 عدد ( چاپ دیجیتال)300 عدد ( چاپ دیجیتال)1000 عدد (چاپ افست)1000 عدد (افست،فوری)
چاپ یکروچاپ دوروچاپ یکروچاپ دوروچاپ یکروچاپ دوروچاپ یکروچاپ دورو
کارت ویزیت گلاسه یووی --- --- --- --- 44000 46000 50000 52000
کارت ویزیت سلفون براق --- --- --- --- 44000 46000 50000 52000
کارت ویزیت سلفون مات --- --- --- --- 44000 46000 50000 52000
کارت ویزیت سلفون مات مخملی --- --- --- - 70000 80000 --- ---
کارت ویزیت کتان پلاستیک --- --- --- - ---- ---- --- ---
کارت ویزیت کتان آلمان --- --- --- --- 46000 48000 --- ---
کارت ویزیت سوسماری --- --- --- - 44000 46000 --- ---
کارت ویزیت کتان امباس --- --- --- - 44000 46000 --- ---
لیبل با روکش یووی --- --- --- - 44000 --- --- ---
لیبل سلفون براق 34.000 --- --- - 36.000 --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
* زمان آماده سازی سفارشات دیجیتال یک روز کاری می باشد  *زمان آماده سازی سفارشات افست 8 روز کاری است *زمان آماده سازی سفارشات افست فوری 2 روز کاری است  * کتان  پلاستیک طی 10 روز آماده میگردد
297×210 میلیمتر100 عدد ( چاپ دیجیتال)1000 عدد ( چاپ افست)2000 عدد ( چاپ افست)5000 عدد ( چاپ افست)
قیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویل
سربرگ A4 سایز واقعی --- یک روز کاری 106000  8 روز کاری 212000 8 روز کاری 530000 8 روز کاری
سربرگ A5 سایز اصلی 35000 یک روز کاری 53000 8 روز کاری 106000 8 روز کاری 265000 8 روز کاری
سربرگ A6 سایز اصلی (یادداشتی) 22000 یک روز کاری 32000 8 روز کاری 34000 8 روز کاری 136000 8 روز کاری
297×210 میلیمتر100 عدد ( چاپ دیجیتال)1000 عدد ( چاپ افست)2000 عدد ( چاپ افست)5000 عدد ( چاپ افست)
قیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویل
سربرگ A4 سایز واقعی 85000 یک روز کاری 178000 8 روز کاری 356000 8 روز کاری 890000 8 روز کاری
سربرگ A5 سایز اصلی 50000 یک روز کاری 89000 8 روز کاری 178000 8 روز کاری 445000 8 روز کاری
سربرگ A6 سایز اصلی (یادداشتی) 55000 یک روز کاری 58000 8 روز کاری 92000 8 روز کاری 227000 8 روز کاری
 

3 مرداد 1396
چاپ مطلب


پشتیبانی : 021-55420628
info@OnChap.com