لیست قیمت چاپ

 

لیست قیمت 

هزینه ارسال کالا به عهده سفارش دهنده می باشد

ارسال در تهران توسط پیک
و سایر شهرها توسط پست ( تیپاکس ) می باشد

فانتزی----500 ( چاپ افست )1000 عدد فوری (افست)1000 عدد ( چاپ افست)
ابعاد           -----          قیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویل
     سلفون مات 9x6 ---- --- --- 81000 2 روز کاری 73000 8 روز کاری
سلفون مات مخملی  9x6 --- --- --- --- --- 125000 12 روز کاری
  سلفون براق 9x6 --- 53000 یک روز کاری 81000 2 روز کاری 73000 8 روز کاری
لمینت  مات  9x6 --- 134000 3 زوزکاری 243000 2 روز کاری 235000 8 روز کاری
لمینت مات برجسته 9x6 --- --- --- 138000 3 روز کاری 130000 8 روز کاری
  لمینت براق 9x6 ---- 95000 3 روز کاری 169000 2 روز کاری 161000 8 روز کاری
آهنربایی 9x6 --- --- --- --- --- --- ---
لمینت برجسته طلاکوب 9x6 --- --- --- --- --- 230000  12 روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب 5.9x 5.6 --- --- --- --- --- 172000 12 روز کاری
طلاکارت لمینت براق 9x5.8 --- --- --- --- --- 253000      16 روز کاری
سلفون مات  دو رو دورگرد موضعی 9x6 --- --- --- --- --- 145000 16 روز کاری
سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب 9x6 --- --- --- --- --- 214000 16 روز کاری
لمینت براق طرح موج 9x6 --- --- --- --- --- 161000 11 روز کاری
لمینت مات طرح موج 9x6 --- --- --- --- --- 235000 16 روز کاری
طلا کارت لمینت مات  9x6 --- --- --- --- --- 336000 16 روز کاری
لمینت برجسته مخملی 9x6 --- --- --- --- --- 188000 15 روز کاری
لمینت براق مربع  5.5x 5.5 --- --- --- --- --- 104000 11 روز کاری
لمینت براق ویزیتی 48x 84 --- --- --- --- --- 129000 11 روز کاری
لمینت مات ویزیتی 48x84 --- --- --- --- --- 188000 11 روز کاری
لمینت مات مربع 5.5x 5.5 --- --- --- --- --- 153000 11 روز کاری
لمینت برجسته کوچک 5.9x 5.6 --- --- --- --- --- 97000 8  روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی 4.8x 8.4 --- --- --- --- --- 104000 8  روز کاری
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
57x86 میلیمتر500 عدد ( چاپ افست خشک )1000 عدد ( چاپ افست خشک )
قیمتزمان تحویلقیمتزمان تحویل
کارت ویزیت پی.وی.سی 300 میکرون 210000 11روز کاری --- ---
کارت ویزیت پی.وی.سی 500 میکرون 2150000 6 روز کاری 350000 6 روز کاری
کارت ویزیت پی.وی.سی 760 میکرون 510000 7 روز کاری 790000 7 روز کاری
کارت ویزیت پی.وی.سی 760 میکرون متالیک  680000 15 روز کاری --- ---
کارت ویزیت پی.وی.سی برفکی (نیمه شفاف) 230000 8 روز کاری --- ---
48×85 میلیمتر100 عدد ( چاپ دیجیتال)300 عدد ( چاپ دیجیتال)1000 عدد (چاپ افست)1000 عدد (افست،فوری)
چاپ یکروچاپ دوروچاپ یکروچاپ دوروچاپ یکروچاپ دوروچاپ یکروچاپ دورو
کارت ویزیت گلاسه یووی --- --- --- --- 35000 46000 40000 52000
کارت ویزیت سلفون براق --- --- --- --- 36000 47000 41000 52000
کارت ویزیت سلفون مات --- --- --- --- 36000 47000 41000 52000
کارت ویزیت سلفون مات مخملی --- --- --- - 88000 98000 --- ---
کارت ویزیت کتان آلمان --- --- --- - 85000 90000 90000 95000
کارت ویزیت سوسماری --- --- --- --- 46000 54000 --- ---
کارت ویزیت کتان امباس         59000 63000 64000 68000
لیبل با روکش یووی --- --- --- - 52000 --- 57000 ---
لیبل سلفون براق 34.000 --- --- - 55000 --- 60000 ---
لیبل شیشه ای --- --- --- --- 198000 --- --- ---
لیبل یووی فیلتر دار --- --- --- --- 52000 --- 57000 ---
* زمان آماده سازی سفارشات دیجیتال یک روز کاری می باشد  *زمان آماده سازی سفارشات افست 8 روز کاری است *زمان آماده سازی سفارشات افست فوری 2 روز کاری است  * کتان  پلاستیک طی 10 روز آماده میگردد
297×210 میلیمتر100 عدد ( چاپ دیجیتال)1000 عدد ( چاپ افست)2000 عدد ( چاپ افست)5000 عدد ( چاپ افست)
قیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویل
سربرگ A4 سایز واقعی --- یک روز کاری 106000  8 روز کاری 212000 8 روز کاری 530000 8 روز کاری
سربرگ A5 سایز اصلی 35000 یک روز کاری 53000 8 روز کاری 106000 8 روز کاری 265000 8 روز کاری
سربرگ A6 سایز اصلی (یادداشتی) 22000 یک روز کاری 32000 8 روز کاری 34000 8 روز کاری 136000 8 روز کاری
297×210 میلیمتر100 عدد ( چاپ دیجیتال)1000 عدد ( چاپ افست)2000 عدد ( چاپ افست)5000 عدد ( چاپ افست)
قیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویلقیمت (تومان)زمان تحویل
سربرگ A4 سایز واقعی 85000 یک روز کاری 178000 8 روز کاری 356000 8 روز کاری 890000 8 روز کاری
سربرگ A5 سایز اصلی 50000 یک روز کاری 89000 8 روز کاری 178000 8 روز کاری 445000 8 روز کاری
سربرگ A6 سایز اصلی (یادداشتی) 55000 یک روز کاری 58000 8 روز کاری 92000 8 روز کاری 227000 8 روز کاری
 

20 مهر 1398
چاپ مطلب


پشتیبانی : 021-55420628
info@OnChap.com