نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی

نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی

نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی با هدف معرفی شرکتهای معتبر در محل نمایشگاهای دائمی تهران دایر و شاهد فعالیت های خوبی در عرصه تبلیغات از شرکتهای معتبر هستیم

نمایشگاه تبلیغات و بازاریابیب در سالهای گذشته با نام نمایشگاه چاپ و تبلیغات و بازاریابی برگزار شده بود و برای اولین بار در این دوره این دو نمایشگاه با نام های جداگانه و در فاصله زمانی یک هفته برگزار شد که این رویکرد باعث تخصصی شدن موضوعی نمایشگاه گردید .

در واقع این نمایشگاه به دو قسمت چاپ و بسته بندی و تبلیغات و بازاریابی تقسیم شد که در نمایشگاه چاپ و بسته بندی شاهد حضور شرکتهای خدماتی در زمینه چاپ و تولید کنندگان دستگاهای بسته بندی بودیم و در نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی حضور تخصصی شرکتهای تبلیغاتی و البته حضور تعدادی از شرکتهای چاپی که در نمایشگاه چاپ نیز حضور داشتند هستیم .

 

آنچاپ در سالن 8 غرفه 120 میزبان شما خواهد بود .


13 دی 1394
چاپ مطلب


مطالب مرتبط


ارسال نظر
کاربر مهمان
موفق باشید

گروه طراحی شبکه fz

پشتیبانی : 021-55420628
info@OnChap.com